Pimpinan

PIMPINAN  STIH UMEL MANDIRI

KETUA

DR. FITRIYAH INGRATUBUN, SH.,MH (KETUA)
Dr. wilhelmus Renyaan, SH.,MH
(Plt. Wakil Ketua I)
Baharudin.S.Ingratubun,SE.,SH.,MM.,MH
(Wakil Ketua II)
Muhammad Hafiz Ingsaputro,SH.,MH
(Wakil ketua III)
Kembali ke Atas